ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΤΙΣΤΟΝ ΚΑΛΛΟΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

50.00 € | 45,00 €

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ

15.50 € | 13,95 €

Βίος απίστευτος, αγγελικός, Θείου έρωτος, σύντομος. «Βία φύσεως» για το «ὑπέρ φύσιν». Λόγος προφητικός, πλούσιος, ουράνιος, παρηγορητικός, προσωπικός. Ιστορίες ζωής,...

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ

11.10 € | 9,99 €

Στή μετά χεῖρας μελέτη ἐξετάζουμε τή στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν, ὅπως ἡ στάση αὐτή προσδιορίζεται...

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ

12.20 € | 10,98 €

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπιστημονικῆς του σταδιοδρομίας ὁ συγγραφέας τῶν κειμένων πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό αἰσθάνεται ὅτι συμμετέχει, μαζύ...