ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ὁ π. Δημήτριος Β. Τζέρπος γεννήθηκε τό 1946 στά Κούρεντα Ζίτσας Ἰωαννίνων. Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς Ἰωαννίνων καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας εἶναι ἐπίσης ἀριστοῦχος διδάκτωρ. Ἔκανε ἐπί τετραετία μεταπτυχιακές σπουδές στήν Γερμανία καὶ τή Γαλλία, ὅπου εἰδικεύτηκε στήν Λειτουργική. Τό 1978 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1980 πρεσβύτερος, διακονῶν ἔκτοτε ὡς ἐφημέριος- πρωτοπρεσβυτέροςστόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φιλοθέης Ἀττικῆς. Τό 2002 τό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ τόν ἐξέλεξε Λέκτορα καί τό 2007 Ἀν. Καθηγητή, ὅπου σέ πτυχιακό καί μεταπτυχιακό ἐπίπεδο διδάσκει ὡς σήμερα τό μάθημα τῆς Λειτουργικῆς.Εἶναι μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Λειτουργιολόγων (SOL) καί ἔχει συμμετάσχει μέ εἰσηγήσεις σέ πλεῖστα συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.Ὑπῆρξε ἐπίσης ἐπιμελητής τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί στή συνέχεια πρῶτος γραμματεύς καί σταθερό μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, τῆς ὁποίας τό ἔργο συνετέλεσε καθοριστικά στήν ἀνάπτυξη τῶν λειτουργικῶν σπουδῶν στήν Ἑλλάδα. Γιά τήν προσφορά του αὐτή τό 2006 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἀπένειμε «τὸν χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου».Εἶναι ἔγγαμος μέ σύζυγο τήν θεολόγο Πολυτίμη Κατσίκα-Τζέρπου καί πατέρας πέντε τέκνων. Τά σπουδαιότερα ἐπιστημονικά του ἔργα εἶναι τά ἑξῆς: α) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νεκρωσίμου Εὐχελαίου κατά τά χειρόγραφα εὐχολόγια τοῦ 14ου-16ου αἰ. (Διδακτορική διατριβή). β) Ἐφόδιον ζωῆς. Ἡ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στούς ἀσθενεῖς πού ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου.Συμβολή στήν Ποιμαντική Λειτουργική. γ) Λειτουργική Ἀνανέωση. Δοκίμια λειτουργικῆς ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ. δ) Ὁ ἁγιασμός τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. Μελέτες ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου. ε) Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καί ἡ Ἀκολουθία εἰς Ψυχορραγοῦντα. Συμβολή στή μελέτη τοῦ Βυζαντινοῦ Εὐχολογίου. Μετέφρασε ἐπίσης στά Νέα Ἐλληνικά τά ἑξῆς βιβλία: α) π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡ Ἐκκλησία προσευχομένη. Εἰσαγωγή στή Λειτουργική Θεολογία. (Ἀπόδοση ἀπό τά Ἀγγλικά). β) H.J. Schulz, Ἡ Βυζαντινή Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως καί συμβολική ἔκφραση. (Ἀπόδοση ἀπό τά Γερμανικά).

Ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα συγγραφέα

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ/ΩΣ