Στοιχεία βιβλίου

 • Ημ. έκδοσης : 04/26/2012
 • Σελίδες : 264
 • ISBN : 978-960-496-918-0
 • Μορφή eBook : EPUB
 • Για ηλικίες : 18+

12.20 €   6,10 €

Αγοράστε το βιβλίο

Παράδοση μέσα σε 48 ώρες
Δωρεάν μεταφορικά
για παραγγελίες άνω των 19,5 €


9,49 €

Αγοράστε το e-book

Άμεσα διαθέσιμο για download | Άμεση παράδοση

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ


Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπιστημονικῆς του σταδιοδρομίας ὁ συγγραφέας τῶν κειμένων πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό αἰσθάνεται ὅτι συμμετέχει, μαζύ μέ πολλούς ἄλλους ἐκλεκτούς ὁμοτέχνους του, σε ἕνα ἐπιστημονικό συλλείτουργο, καί θέτει τίς πενιχρές του δυνάμεις στήν ὑπηρεσία τῆς «λειτουργικῆς ἐπιστήμης», ὅπως τήν ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας τῶν ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμάτων, πού πρῶτος καί καθιέρωσε τόν ὅρο αὐτό. Ὡς τῆς «θεωρίας», δηλαδή, τῆς ἐμβάθυνσης στό νόημα τῶν λειτουργικῶς τελουμένων, προκειμένου ὁ μεγάλος θησαυρός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ἡ Θεία Λατρεία, νά γίνει κτῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο καί οὐσιαστικά ἀνήκει , κατά τήν ἔννοια τοῦ ὅρου «λειτουργία». Στόν παρόντα τόμο περιέχονται ἑπτά ἐπιμέρους λειτουργικές μελέτες, πού γράφτηκαν καί δημοσιεύτηκαν οἱ περισσότερες μέ ἀφορμή τίς διάφορες ἀκαδημαϊκές ὑποχρεώσεις τοῦ γράφοντος. Ἄν τώρα συνεκδίδονται, εἶναι διότι ὅλες ἅπτονται δύο βασικῶν στοιχείων τῆς λειτουργικῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν κριτήρια καί στήν ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων σχετικῶν προβλημάτων της. Πρόκειται γιά τόν μορφοποιό ρόλο τόν ὁποῖο παίζουν ἑκάστοτε μέσα στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας τά πρόσωπα καί οἱ θεσμοί. Πρῶτον τά πρόσωπα, διότι θεμελιωτής τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς καί διαμορφωτές της οἱ ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἅγιοι πατέρες και διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Καί δεύτερον οἱ θεσμοί, πού σημαίνει ὅτι ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀποτελεῖ ἕνα συνονθύλευμα τυπικῶν στοιχείων «ἀτάκτως ἐρριμένων», ἀλλά διέπεται ἀνέκαθεν ἀπό Τάξιν, ἡ ὁποία σέ τελική ἀνάλυση προσδιορίζεται ἀπό τίς γενικώτερες ἀρχές τῆς «ἐν Χριστῷ ζωῆς».
 
π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ

Ὁ π. Δημήτριος Β. Τζέρπος γεννήθηκε τό 1946 στά Κούρεντα Ζίτσας Ἰωαννίνων. Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς Ἰωαννίνων καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας εἶναι ἐπίσης ἀριστοῦχος διδάκτωρ. Ἔκανε ἐπί τετραετία μεταπτυχιακές σπουδές στήν Γερμανία καὶ τή Γαλλία, ὅπου εἰδικεύτηκε στήν Λειτουργική. Τό 1978 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1980 πρεσβύτερος, διακονῶν ἔκτοτε ὡς ἐφημέριος- πρωτοπρεσβυτέροςστόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φιλοθέης Ἀττικῆς. Τό 2002 τό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ τόν ἐξέλεξε Λέκτορα καί τό 2007 Ἀν. Καθηγητή, ὅπου σέ πτυχιακό καί μεταπτυχιακό ἐπίπεδο διδάσκει ὡς σήμερα τό μάθημα τῆς Λειτουργικῆς.Εἶναι μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Λειτουργιολόγων (SOL) καί ἔχει συμμετάσχει μέ εἰσηγήσεις σέ πλεῖστα συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.Ὑπῆρξε ἐπίσης ἐπιμελητής τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί στή συνέχεια πρῶτος γραμματεύς καί σταθερό μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, τῆς ὁποίας τό ἔργο συνετέλεσε καθοριστικά στήν ἀνάπτυξη τῶν λειτουργικῶν σπουδῶν στήν Ἑλλάδα. Γιά τήν προσφορά του αὐτή τό 2006 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἀπένειμε «τὸν χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου».Εἶναι ἔγγαμος μέ σύζυγο τήν θεολόγο Πολυτίμη Κατσίκα-Τζέρπου καί πατέρας πέντε τέκνων. Τά σπουδαιότερα ἐπιστημονικά του ἔργα εἶναι τά ἑξῆς: α) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νεκρωσίμου Εὐχελαίου κατά τά χειρόγραφα εὐχολόγια τοῦ 14ου-16ου αἰ. (Διδακτορική διατριβή). β) Ἐφόδιον ζωῆς. Ἡ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στούς ἀσθενεῖς πού ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου.Συμβολή στήν Ποιμαντική Λειτουργική. γ) Λειτουργική Ἀνανέωση. Δοκίμια λειτουργικῆς ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ. δ) Ὁ ἁγιασμός τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. Μελέτες ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου. ε) Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καί ἡ Ἀκολουθία εἰς Ψυχορραγοῦντα. Συμβολή στή μελέτη τοῦ Βυζαντινοῦ Εὐχολογίου. Μετέφρασε ἐπίσης στά Νέα Ἐλληνικά τά ἑξῆς βιβλία: α) π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡ Ἐκκλησία προσευχομένη. Εἰσαγωγή στή Λειτουργική Θεολογία. (Ἀπόδοση ἀπό τά Ἀγγλικά). β) H.J. Schulz, Ἡ Βυζαντινή Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως καί συμβολική ἔκφραση. (Ἀπόδοση ἀπό τά Γερμανικά).


Άλλα βιβλία του/της συγγραφέα/ως
 • Maria K
  5.00 στα 5

  Πολύ καλογραμμένο βιβλίο, πολύ ευχάριστη η ανάγνωσή του.

 • ΕΛΣΑ ΜΕΝΤΕΚΙΔΟΥ
  3.00 στα 5

  Έχω την περιέργεια να το διαβάσω, είναι ένας τομέας άγνωστος σε μένα, αλλά γηρασκω αεί διδασκόμενη.